Ugrás a fő tartalomra

8800 Nagykanizsa, Erdész utca 30.


+3693510251

Széchenyi 2020

Projektek


Könyvtárfejlesztés a Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskolában és a Batthyány Lajos Gimnáziumban

A Nagykanizsai Szakképzési Centrum TIOP-1.2.3-11/1-2012-0419 azonosítószámú könyvtárfejlesztési projektje keretében lehetőséget biztosít az Intézmény tagintézményeiben található könyvtári állomány közös adatbázisának kialakításához és egységes kezeléséhez. A projekt két projektrészre oszlik. Ezek keretében a Cserháti, Zsigmondy és Thúry Tagintézményben található könyvtárakban – szoftver- és eszköz-fejlesztéseket és a világításkorszerűsítést valósítunk meg. A fejlesztés a könyvtárközi együttműködés növelését, a könyvtárakban őrzött dokumentumokhoz és információvagyonhoz történő, helytől és időponttól független, egyenlő esélyű hozzáférést biztosítja. Általa egy magasabb színvonalú, gyorsabb és bővebb ismeretanyagot biztosító állomány kölcsönzésére ad lehetőséget a rendszer. A projekt lehetőséget adott, hogy a diákok képessé váljanak az információszerzés korszerű eszközeinek használatára. Az új szerver által a három könyvtár katalógusa interneten keresztül elérhetővé válik tanulók és tanáraik számára is. Az intézményekben jelentős számú sajátos nevelésű igényű fiatal jár, nekik nagy segítséget jelent a korszerű eszközök beszerzése, melyek megkönnyítik a tanulási folyamatot. A projekt 100 %-os támogatás intenzitással, 5 415 440 Ft + 2 584 209 Ft, azaz összesen 7 999 649 forint pályázati támogatásból valósult meg. A fejlesztés célja, hogy megvalósítsuk a tagintézmények között az egymástól jelentősen eltérő könyvállomány kölcsönzését. Az online könyvtári szolgáltatások kialakításához a könyvtári munkatársak részére olyan szerver került beszerzésre, amelyen a közös katalógusadatok kerültek tárolásra. A fejlesztés része olyan asztali számítógépek beszerzése volt, mely az online tartalmak eléréséhez, információkereséshez elengedhetetlen lett volna a könyvtárakban. A beszerzésre került notebookok segítéségével a könyvtárhasználati foglalkozások is megvalósíthatóak, valamint a Szikla 21 kliens szoftver egy notebookra való telepítésével a könyvtári kölcsönzés helyhez kötöttsége is megszűnt. Az adatbiztonság növelése érdekében szünetmentes áramforrást és külső adattárolót biztosítottunk a könyvtárak részére. A felmért igényeknek megfelelően, kisebb illetve nagyobb teljesítményű multifunkcionális fénymásológépek kerültek a könyvtárakba. Az új multifunkciós készülékek költséghatékonyabban biztosítják a másolási szolgáltatás folyamatosságát. A szkenner funkcióval lehetőség nyílik ezután a dokumentumok „papírmentes” másolására. A beszerzésre került projektorok által javult a formális, nem formális és informális tanulást támogató tartalmakhoz való hozzáférés. A gyengénlátók számára könyvtáranként beszerzésre került digitális kézi nagyító berendezések lehetőséget biztosítanak a dokumentumok helyben való megtekintésében. A Thúry tagintézményben megvalósuló új világításkorszerűsítés által a jól megvilágított szabadpolcos térben könnyebb az eligazodás, a keresés. Az új LED-es világítótestek, káprázás-, vibrálásmentes fényt biztosítanak majd a tároló és olvasó részben egyaránt. Az új világítás által egészségesebb körülmények között, esztétikusabb és inspirálóbb környezetben van lehetőség az olvasásra, információgyűjtésre. A projekt megvalósításának hosszút távú célja, hogy a digitális írástudatlanságot és a hátrányos helyzetben lévők lemaradását csökkentsük.

 

Projektadatok

Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Nagykanizsai Szakképzési Centrum
8800 Nagykanizsa, Erdész u. 30.
Telefon: +36-93/510-251
E-mail: centrum@nagykanizsa.hu

A projekt címe:
„Könyvtárfejlesztés a Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskolában és a Batthyány Lajos Gimnáziumban”

A pályázat azonosító száma: TIOP-1.2.3-11/1-2012-0419
A projekt időtartama: 2015.06.01 – 2015.12.01.
A támogatás összege: 7 999 649 Ft
A támogatás intenzitása: 100%

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Emberi Erőforrások Minisztériuma Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Főosztályok Titkársága

Ügyfélszolgálat
1134 Budapest, Váci út 45. ‘C’ épület
Telefon: +36-1 273-4250
E-mail: eutamogatas@esza.hu
WEB: www.szechenyi2020.huKIMIKK
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Nagykanizsai Szakképzési Centrum

   8800 Nagykanizsa, Erdész utca 30.

  • Telefon: +3693510251

   E-mail: centrum@nagykanizsaiszc.hu

   OM azonosító: 203044

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: E/2020/000047


  2024Nagykanizsai Szakképzési Centrum