Ugrás a fő tartalomra

8800 Nagykanizsa, Erdész utca 30.


+3693510251

Széchenyi 2020

Projektek


A Nagykanizsai Szakképzési Centrum átfogó tanulói lemorzsolódást csökkentő fejlesztése

A projekt részletes bemutatása:

A Nagykanizsai Szakképzési Centrum a jelen projekt benyújtásával az intézményrendszer átfogó fejlesztését tűzte célul, a lemorzsolódás csökkentését, mint elsődlegesen elérendő célkitűzés teljesítése mellett. Az előzetesen elvégzett háttér elemzések és a pályázati felhívás által meghatározott követelmények figyelembevételével a következő célkitűzéseket határoztuk meg a projektünkben: 1. A szakképzési centrumhoz tartozó intézmények számára összehangolt, a közös tudásbázisra épülő és egységes stratégia és ennek mentén intézkedési terv kidolgozása, amely a jövőben meghatározza a lemorzsolódás csökkentés rugalmas kezelését. 2. Vonzó, a diákok körében pozitív megítéléssel bíró tanulói környezet kialakítása, amibe nem csak az infrastruktúra és eszközrendszer magas színvonala tartozik bele, hanem az iskola, mint társadalmi közeg is. 3. Olyan pedagógus közösség kialakítása, amely nem csak szakmai felkészültségében, de motiváltságában is jelentősen támogatja a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását. 4. Az alapkompetenciák hatékony fejlesztése annak érdekében, hogy a diákok szakmai továbblépése ne jelentsen teljesíthetetlen kihívást és motiváció vesztést számukra. 5. A lemorzsolódással érintett gyerekek kiszűrése és hatékony felzárkóztatása, a közösségbe történő integrációjuk és életpálya-építésük támogatásával egyidejűleg. 6. A helyi szakképzési rendszer kapcsolatrendszerének és kommunikációjának fejlesztése azért, hogy a szakoktatásba kerülő gyerekek a számukra legmegfelelőbb életpályát válasszák már a középfokú oktatásba bekerüléskor.

A projekt tevékenységei összefoglalva: – a 2017/2018 tanév második félévében egy alapos helyzetfelmérését végzünk, aminek a célja az, hogy nagy biztonsággal behatároljuk a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók körét és a lemorzsolódásuk okait. Egyfelől ezzel a cél az, hogy a 2018/2019 tanév elején már kiszűrhetők legyenek azok a tanulók, akiknek kiegészítő alapkompetencia, illetve készségfejlesztésre van szükségük és fejlesztésük megkezdődhessen. Másrészt pedig ez a felmérés szolgál alapjául az intézményrendszer lemorzsolódást csökkentő átfogó fejlesztésének. – A projekt a helyzetfelmérési és cselekvési terv készítési időszaka után két meghatározó, és egymástól elkülöníthető vonalon halad tovább. A stratégiai, fejlesztési egységben dolgozó kollégák feladata az lesz, hogy felülvizsgálják az intézmény működését, a szabályozó dokumentumokat és működési folyamatokat. Majd ezt követően meghatározzák azokat az új működési alapelveket, beavatkozási logikákat, és elkészítsék azokat a dokumentációkat, amelyek a hosszú távú tanulói lemorzsolódás csökkenést szolgálják. A projekt megvalósításáért felelős másik szervezeti egység az operatív oktatásfejlesztési egység, amely azért felel, hogy minden az oktatás menetébe közvetlenül végzendő beavatkozásokat megvalósítson. Így különösen: a lemorzsolódással érintett tanulók, és a HÍD programban tanulók tanulócsoportokban történő felzárkóztatását, a rendszerben tartásukat támogató kiegészítő programokat és tevékenységeket.

 

Projektadatok

Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Nagykanizsai Szakképzési Centrum
8800 Nagykanizsa, Erdész u. 30.
Telefon: +36-93/510-251
E-mail: centrum@nagykanizsaiszc.hu

A projekt címe:
„A Nagykanizsai Szakképzési Centrum átfogó tanulói lemorzsolódást csökkentő fejlesztése”

A pályázat azonosító száma: GINOP-6.2.3-17-2017-00019
A projekt időtartama: 2018.01.30. – 2020.12.31.
A támogatás összege: 352 134 586 Ft
A támogatás mértéke: 100%

A fejlesztéssel érintett ingatlanok (megvalósítási helyszínek):

 • Nagykanizsai Szakképzési Centrum
  8800 Nagykanizsa, Erdész utca 30.
 • Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája
  8800 Nagykanizsa, Hunyadi utca 18.
 • Nagykanizsai SZC Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma
  8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 74/A
 • Nagykanizsai SZC Thúry György Szakképző Iskolája
  Nagykanizsa, Ady Endre utca 29.

A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek:

 • Pályaorientációs műhelyfoglalkozások bevezetése
 • Pályaorientációs nap
 • Interaktív foglalkozások, beszélgetések szervezése
 • A mindennapi élethez szükséges digitális tudás fejlesztése
 • Drogprevenciós, egészség-megőrző, mentálhigiénés, szexuális felvilágosító alkalmak, és mentorálás biztosítása
 • Közösségi foglalkoztató terek kialakítása
 • Hétvégi tanoda szervezése a gyerekeknek
 • Tehetséggondozó tevékenységek tanárok és tanulók számára
 • Digitális Közösségi Alkotóműhely (DKA) kialakítása

 

Projekttel kapcsolatos további információk:

Anda Zoltán – szakmai főigazgató-helyettes, szakmai vezető
e-mail: anda.zoltan@nagykanizsaiszc.hu

A projekt az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.KIMIKK
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Nagykanizsai Szakképzési Centrum

   8800 Nagykanizsa, Erdész utca 30.

  • Telefon: +3693510251

   E-mail: centrum@nagykanizsaiszc.hu

   OM azonosító: 203044

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: E/2020/000047


  2024Nagykanizsai Szakképzési Centrum